Afhankelijk van de problemen wordt een test gedaan of vindt observatie plaats en wordt de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen. De behandeling wordt meestal individueel gegeven.

Deze kan bestaan uit:
Het stimuleren van zintuiglijke-, motorische-, en/of spel-ontwikkeling met behulp van (spel)materiaal.
Het normaliseren van onder- of overgevoeligheid voor aanraken en bewegen (sensomotorische training).
Het leren van praktische vaardigheden, zoals o.a. schrijven, knippen aan- en uitkleden.
Het stimuleren van een juiste zit- en/of lighouding.
Adviseren van een geschikt hulpmiddel of meedenken bij een woonaanpassing.

In de behandeling kan naast algemene ergotherapeutische principes gebruik gemaakt worden van de behandelmethoden Sensorische Integratie (samenwerking van zintuigen in relatie tot beweging) en andere methodes.

Naast de behandeling kan ook advies gegeven worden aan ouders en leerkrachten en andere behandelaars.