Beelddenken

Beelddenken
– Een medaille (gave) met een keerzijde
Meisje heeft appel denkbeeldig als woord, Jonge heeft appel denkbeeldig als plaatje.

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Beelddenkers zien beelden van situaties en gebeurtenissen, waarin meerdere zaken tegelijk zichtbaar worden. Daardoor overziet een beelddenker snel het geheel en doorziet hij vlot de oplossing. Het onder woorden brengen van die oplossing kan een probleem vormen.

Beelddenken is dus geen afwijking, maar gewoon een andere manier van informatieverwerking, met zijn eigen voor- en nadelen. Beelddenken is niet hetzelfde is als dyslexie. 

Elke dyslecticus is weliswaar een beelddenker, maar niet elke beelddenker is dyslecticus. Dit heeft te maken met de mate van beelddenken. Sommige beelddenkers zijn naast beelddenker ook begripsdenker en ondervinden hierdoor minder problemen in het taalkundige onderwijssysteem.

Wat kunnen wij voor u of uw kind betekenen

Dagdromen. Slechte concentratie. Verwarring bij het lezen. Zinnen niet afmaken bij het vertellen. Andere dingen lezen dan er staan. Soms moeite met rekenen en volgorde. Chaotisch gedrag en een chaotische manier van werken. Beelddenken kan daar de oorzaak van zijn. Dat is dus geen ramp of handicap, maar eerder de keerzijde van de medaille. Reden om te leren hoe we de voorzijde van die medaille, de gave, kunnen uitbuiten. 

Hanneke is opgeleid bij Ojemann en Kind in Beeld om beelddenken te signaleren en vanuit haar veelzijdigheid kan ze met behulp van diverse methodes de beelddenker leren deze gave uit te buiten.

Onderzoek beelddenken

Het onderzoek neemt ongeveer drie uur in beslag en bestaat uit drie onderdelen:

  • Didactisch
  • Pedagogisch
  • Het wereldspel

Wereldspel
Het wereldspel is een ‘projectief onderzoeksmiddel’. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

LEREN LEREN® voor jong en oud

De training LerenLeren® is ontstaan in het bedrijfsleven. Er wordt tijdens de training geleerd hoe teksten snel kunnen worden gelezen en samengevat. Ook wordt uitgelegd hoe in een korte tijd dingen kunnen worden onthouden en hoe alle informatie efficiënt te gebruiken is. De visuele leertechnieken zorgen ervoor dat zowel de linker- als de rechterhersenhelft worden geactiveerd. Het resultaat is sneller en effectiever werken. De bedrijven en het personeel hebben hier baat bij: er wordt prettiger, meer ontspannen en efficiënt gewerkt. Daarom is deze methode ook toepasbaar op jongeren.

In de brugklas is vaak wennen! ‘Agenda’s moeten worden bijgehouden en huiswerk moet in porties worden verdeeld. Wat kan je wel en wat niet? En hoe leer je eigenlijk het best?’ die zijn allemaal vragen die spelen in deze levensfase.

Veel ouders begeleiden hun kind nog dagelijks bij het maken van huiswerk. Niet de leerstof is het probleem, maar het leren zelf! Door de specifieke en bewezen leerstrategieën uit de training LerenLeren® om te zetten naar de schoolsituatie, is er een geheel nieuwe en unieke training ontwikkeld voor jongeren om efficiënt en snel te leren leren. Dus: Leren kun je leren! Onder andere door te weten hoe het brein werkt tijdens het leren. Als dan duidelijk wordt welke manier van leren bij het beste past en als we weten hoe taal en beeld te combineren is voor een nog beter resultaat, dan wordt leren weer leuk!

Sneller en makkelijker leren? 
Met de LEREN LEREN® methode!

Voor wie is LerenLeren®

LerenLeren® is geschikt voor jong en oud. De training is gericht op het ontdekken van nog nooit eerder aangeleerde manieren van leren. Die zijn voor iedereen nieuw! Dus het kennisniveau of leeftijd zijn niet van belang. Iedereen kan meedoen en begint op hetzelfde niveau! De motivatie om te leren hoe u beter en sneller kunt leren is het belangrijkste, en wie wil dat nu niet?

Deze training is juist geschikt voor mensen met een leerprobleem zoals dyslexie, beelddenken en AD(H)D. We leren de eigen talenten te gebruiken. Talenten waarvan gedacht werd dat ze niet bruikbaar waren op school komen tijdens de training prima tot hun recht. En dat geeft zelfvertrouwen en leert u trots te zijn op wat u eigenlijk al lang kunt.

Hanneke heeft alle opleidingen voor de LerenLeren® methode gevolgd en is bevoegd als Expert (EX), Jeugdtrainer (JT) en Volwassenen trainer (VT).

  • EX: Experts zijn bevoegd een Individueel Diagnostisch Beelddenk Onderzoek af te nemen en zijn bekend met visuele leertechnieken
  • JT: De jeugdtrainers, -coaches zijn bevoegd de LerenLeren® methode aan te bieden aan jeugd vanaf 8 jaar
  • VT: De Volwassenen trainers, -coaches zijn bevoegd om de training Basis Denksystemen te geven aan volwassenen en ook binnen bedrijven