Dyslexie

Dyslexie
Niet iets ingewikkelds, maar het resultaat van gedachten

Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd, maar het is meer dan dat. Vanwege de vele variaties en kenmerken geven deskundigen allerlei definities. De meest herkenbare verschijnselen zijn problemen met lezen, schrijven, spellen en het hanteren van abstracte begrippen. Andere kenmerken kunnen zijn moeite met rekenen (dyscalculie), tijd- en plaatsverwarring en wanordelijkheid. Volgens Davis hebben dyslectici een speciaal ontwikkelde gave voor waarneming, verbeeldingskracht en intuïtie.

Davis ontdekte dat dyslexie meestal te maken heeft met beelddenken en desoriëntatie. Desoriëntatie is op zich een heel natuurlijk proces, waarbij een tijdelijk verlies van contact met de werkelijkheid kan leiden tot vervormde waarnemingen. Dyslectici zijn zich hiervan niet bewust. Verder ontdekte Davis dat sommige beelddenkers, waaronder hijzelf, van nature desoriëntatie gebruiken om bepaalde waarnemingsproblemen op te lossen. Hierdoor kunnen ze op sommige terreinen buitengewone prestaties leveren. Daarom noemt Davis dyslexie een gave. 

Desoriëntatie

Het proces van desoriëntatie, werkt geheel onbewust. Het loopt vast bij het hanteren van symbolen zoals letters en abstracte begrippen, omdat beelddenkers hier geen beelden bij hebben. Door hun desoriëntatie is hun waarneming vervormd en gaan ze fouten maken. Dit leidt uiteindelijk tot dyslectische kenmerken.

Dyslexie is een samenspel van een aantal eenvoudige factoren, die stuk voor stuk en stap voor stap kunnen worden aangepakt met behulp van diverse methodes. Hanneke helpt de dyslect om de dyslexie te beheersen zonder dat het talent verloren gaat.

Davis®Counseling is een van de belangrijkste methodes die Hanneke hiervoor gebruikt.

Davis® Counseling

Davis® Counseling is een individuele, persoonsgerichte methode om dyslexie/beelddenken ‘aan te pakken’. De methode is geschikt voor volwassenen en kinderen. De methode is ontwikkeld in Amerika door Ron Davis, een dyslecticus, ingenieur, zakenman en beeldhouwer, die er op 38-jarige leeftijd in slaagde zijn eigen dyslexie te corrigeren. 

Omdat de symptomen van dyslexie/beelddenken bij iedereen verschillend zijn, is de counseling altijd individueel. Tijdens de intensieve counseling komt er een veranderingsproces op gang. Het gaat niet om het bestrijden van symptomen, maar om bewustwording en inzicht in de eigen manier van denken, leren, reageren en handelen. 

Er worden technieken aangeleerd om te focussen en om tot een goede afstemming van de energie te komen. Door het gebruik van klei wordt taal zichtbaar en kan het eigen gemaakt worden. Veel abstracte woorden en begrippen zijn voor een dyslect/ beelddenker onbegrepen elementen. Door met klei te werken en daarbij de definities uit het woordenboek te gebruiken worden abstracte begrippen ingevuld met een beeld en zo concreet gemaakt. Op deze wijze komen er innerlijke processen op gang die aan de buitenkant niet altijd zichtbaar zijn. Voor kinderen is ondersteuning thuis dan ook noodzakelijk.

Hoe gaan wij te werk

  • Intake
    • Eerst wordt er vastgesteld of de cliënt baat kan hebben bij Davis®Counseling, de symptomen worden besproken en er worden doelstellingen geformuleerd.
  • Counseling
    • Ongeveer 30 uur individuele begeleiding, training en instructie, uitgevoerd in één week of verspreid over enkele weken.
  • Afsluiting
    • Evaluatie. In overleg, en afhankelijk van de situatie wordt een vervolg bepaald. Indien nodig vinden gesprekken met ouders / verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen plaats. Handreikingen voor verdere zelfstudie worden besproken. 

Kijk voor meer informatie op de site van Davis dyslexie.

*Noot:
Davis® Counseling en ergotherapie zijn afzonderlijke en verschillende methodes en diensten, die elk binnen hun eigen context en in afzonderlijke programma’s worden aangeboden.

Wilt u meer informatie?

Wilt u Hanneke persoonlijk spreken, maak dan heel gemakkelijk en snel vrijblijvend een afspraak.