Ergotherapie

Ergotherapie
Het dagelijks leven weer in de greep –

Ergotherapie bij Praktijk de Den voor

Volwassenen kunnen als gevolg van over- of onderbelasting, (chronische) ziekte, trauma of handicap diverse beperkingen ervaren in hun dagelijks functioneren. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging, huishouden en werksituatie.

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelfsprekend. Ze kunnen problemen ondervinden in de school- en thuissituatie. Ergotherapie helpt bij problemen zoals het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek en/of verwerking van de zintuiglijke prikkels.

Onze werkwijze bij ergotherapietrajecten

 • Kennismaking & doelen 
  • Kennismaken en bespreken welk probleem of problemen u of uw kind ervaren.
   Tijdens deze eerste kennismaking schenken we aandacht aan de gewenste doelen. 
 • Nader onderzoek 
  • Vervolgonderzoek naar de oorzaken van de problemen en we bespreken de mogelijkheden om deze op te lossen. 
 • Plan van aanpak
  • Samen met u wordt een plan van aanpak gemaakt. Onderdelen van het plan kunnen zijn:
   • Functiegerichte training: onder andere het trainen van spierkracht, coƶrdinatie, uithoudingsvermogen en geheugen
   • Vaardigheidstraining: u leert een activiteit (opnieuw) uit te voeren, maar dan op een andere manier of met hulpmiddelen of aanpassingen
 • Werken aan gestelde doelen
 • Evaluatie
  • Samen bespreken we de resultaten.

Na toestemming van u wordt indien nodig contact opgenomen met andere betrokken hulpverleners om de behandelingen op elkaar af te stemmen. Dit kunnen onder andere de behandelend arts, fysiotherapeut, logopedist of psycholoog zijn. De betrokken instanties zijn bijvoorbeeld thuiszorg, leerkrachten en ambulant begeleiders.

Aanpassingen en hulpmiddelen

Praktijk de Den adviseert en helpt bij u de selectie en aanvraag van aanpassingen of hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een douchestoel, een traplift, aangepast bestek, een rolstoel enzovoorts. Wij schrijven indien nodig een advies aan de zorgverzekeraar, WMO of andere instanties. Uiteindelijk beslist de zorgverzekeraar, WMO of andere instantie of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Advies en instructie

Wij doen er alles aan om het functioneren van de cliƫnt te bevorderen. Daarom adviseren en instrueren wij ouders, (professionele) verzorger(s) en mantelzorgers zodat zij de benodigde zorg en begeleiding kunnen bieden. Werkplekonderzoek behoort tot de mogelijkheden.